Hướng dẫn tra cứu tính pháp lý Hoá đơn điện tử (HĐĐT) của Công ty Cổ phần ATADI

Bạn có 2 cách để kiểm tra Pháp lý của HĐĐT: (i) trên website của Tổng cục thuế ; (ii) trên website tra cứu của nhà cung cấp phần mềm HĐĐT. Trong khi cách thứ nhất giúp tra cứu thông tin đăng ký Hóa đơn bao gồm Mẫu và Ký hiệu, còn cách thứ hai giúp bạn tra cứu chi tiết nội dung của HĐĐT.

1. Hướng dẫn Tra cứu hoá đơn Giá trị gia tăng trên website của Tổng cục thuế

Bước 1:  Truy cập vào website tra cứu thông tin hóa đơn http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Bước 2: Sau khi các bạn đã truy cập vào trang web tra cứu thông tin hoá đơn, các bạn vào mục “Thông tin hoá đơn”, chọn “Tra cứu một hoá đơn” như hình bên dưới.

Tra cứu HĐ trên website Tổng cục thuế

Bước 3: Màn hình sẽ hiện ra các thông tin như hình dưới. Bạn chỉ cần nhập đầy đủ 4 chỉ tiêu (có dấu (*)) -> Click “Tìm kiếm”.

Bước 4: Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin và nhấp vào ô “Tìm kiếm”, nếu chính xác, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị như sau:

2. Hướng dẫn Tra cứu hoá đơn Giá trị gia tăng trên website của Nhà cung cấp phần mềm  Công ty Cổ phần Thái Sơn.

Bước 1: Tải tập tin có đuôi .zip được đính kèm trong email Hoá đơn điện tử ATADI đã gửi.

Bước 2: Truy cập vào website kiểm tra thông tin hóa đơn http://hddt.einvoice.vn

Bước 3: Sau khi đã truy cập vào trang web kiểm tra thông tin hoá đơn, anh/chị vào mục “Kiểm tra hoá đơn” như hình bên dưới.

Bước 4: Nhấn vào nút “Chọn file”, chọn file hoá đơn cần kiểm tra, Nhập “Mã kiểm tra” và thực kiện “Kiểm tra hoá đơn”