Diện mạo chuyên cơ gần hai tỷ USD do Trump đề xuất

Boeing nhận hợp đồng 3,9 tỷ USD để chế tạo hai chuyên cơ Không lực Một sơn ba màu như quốc kỳ Mỹ để thể hiện tinh thần yêu nước.