Chính sách dành cho Tổng đại lý của ATADI

Bạn là người năng động và nhiệt huyết, bạn có thể đảm nhiệm chức năng của một “Tổng Đại lý” để phát triển hệ thống phân phối của mình, hoặc bạn từng có kinh nghiệm trong việc mở rộng mạng lưới bán hàng,… Đây là mô hình kinh doanh phù hợp nhất để bạn có cơ hội kiểm nguồn thu nhập cực kỳ ổn định.