Vietnam Airlines tung ưu đãi hấp dẫn chào hè 2018

Thời gian diễn ra khuyến mãi: từ 15/03/2018 đến 28/03/2018

Các chặng bay từ Hà Nội:

Từ Đến Giá chưa thuế phí Thời gian bay
Hà Nội Chu Lai 299k 01/04/2018 – 31/10/2018
Hà Nội Tuy Hòa 399k 01/04/2018 – 31/10/2018
Hà Nội Quy Nhơn 499k  01/04/2018 – 24/04/2018
01/05/2018 – 24/05/2018
11/08/2018 – 29/08/2018
03/09/2018 – 31/10/2018
Hà Nội Đà Nẵng 399k 01/04/2018 – 24/04/2018
01/05/2018 – 24/05/2018
11/08/2018 – 29/08/2018
03/09/2018 – 31/10/2018
Hà Nội Pleiku 499k  01/04/2018 – 31/10/2018
Hà Nội Huế 399k   01/04/2018 – 24/04/2018
01/05/2018 – 24/05/2018
11/08/2018 – 29/08/2018
03/09/2018 – 31/10/2018
Hà Nội Vinh 599k  01/04/2018 – 31/10/2018
Hà Nội BM Thuột 599k 01/04/2018 – 31/10/2018
Hà Nội Đà Lạt 699k 01/04/2018 – 24/04/2018
01/05/2018 – 24/05/2018
11/08/2018 – 29/08/2018
03/09/2018 – 31/10/2018
Hà Nội Hồ Chí Minh 799k 01/04/2018 – 14/06/2018
11/08/2018 – 31/10/2018
Hà Nội Nha Trang 699k 01/04/2018 – 24/04/2018
01/05/2018 – 24/05/2018
11/08/2018 – 29/08/2018
03/09/2018 – 31/10/2018
Hà Nội Phú Quốc 799k  01/04/2018 – 24/04/2018
01/05/2018 – 24/05/2018
11/08/2018 – 29/08/2018
03/09/2018 – 31/10/2018
Hà Nội Cần Thơ 799k  01/04/2018 – 31/10/2018

Các chặng bay từ TP. HCM

Từ Đến Giá chưa thuế phí Thời gian bay
TP.HCM Nha Trang 299k 01/04/2018 – 24/04/2018
01/05/2018 – 24/05/2018
11/08/2018 – 29/08/2018
03/09/2018 – 31/10/2018
TP.HCM Quy Nhơn 299k 01/04/2018 – 31/10/2018
TP.HCM Đà Lạt 299k 01/04/2018 – 24/04/2018
01/05/2018 – 24/05/2018
11/08/2018 – 29/08/2018
03/09/2018 – 31/10/2018
TP.HCM Pleiku 299k 01/04/2018 – 31/10/2018
TP.HCM BM Thuột 299k 01/04/2018 – 31/10/2018
TP.HCM Phú Quốc 399k 01/04/2018 – 24/04/2018
01/05/2018 – 24/05/2018
11/08/2018 – 29/08/2018
03/09/2018- 31/10/2018
TP.HCM Đồng Hới 399k 01/04/2018 – 31/10/2018
TP.HCM Đà Nẵng 399k 01/04/2018 – 24/04/2018
01/05/2018 – 24/05/2018
11/08/2018 – 29/08/2018
03/09/2018 – 31/10/2018
TP.HCM Huế 399k 01/04/2018 – 24/04/2018
01/05/2018 – 24/05/2018
11/08/2018 – 29/08/2018
03/09/2018 – 31/10/2018
TP.HCM Hải Phòng 799k 01/04/2018 – 31/10/2018
TP.HCM Vinh 799k 01/04/2018 – 31/10/2018
TP.HCM Thanh Hóa 799k 01/04/2018 – 31/10/2018
TP.HCM Hà Nội 799k 01/04/2018 – 14/06/2018
11/08/2018 – 31/10/2018

Các chặng bay từ Đà Nẵng

Từ Đến Giá chưa thuế phí Thời gian bay
Đà Nẵng Hải Phòng 299k 01/04/2018 – 31/10/2018
Đà Nẵng Hà Nội 399k 01/04/2018 – 24/04/2018
01/05/2018 – 24/05/2018
11/08/2018 – 29/08/2018
03/09/2018 – 31/10/2018
Đà Nẵng TP. HCM 399k 01/04/2018 – 24/04/2018
01/05/2018 – 24/05/2018
11/08/2018 – 29/08/2018
03/09/2018 – 31/10/2018
Đà Nẵng Nha Trang 599k 01/04/2018 – 31/10/2018

Xem thêm các chặng khác

Blog ATADI

Blog ATADI

Blog 360 độ du lịch của atadi.vn cung cấp đầy đủ Tin khuyến mại, Tin hàng không cùng nhiều kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm du lịch thú vị nhất tại t?