Việt Nam ở đâu trên bản đồ du lịch thế giới

Du lịch Việt Nam có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hoá nhưng lại xếp hạng chưa cao trên bản đồ du lịch quốc tế.

Việt Nam ở đâu trên bản đồ du lịch thế giới

Tại Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam, thuộc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018 (Vietnam Economic Forum – ViEF), các vấn đề của ngành du lịch sẽ được thảo luận. Sự kiện dự kiến diễn ra trung tuần tháng 11 tại Hà Nội.

Diễn đàn là sự kiện gặp gỡ, đối thoại và hội đàm cấp quốc gia lần đầu tiên của ngành du lịch; là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nắm bắt toàn diện hơn các cơ chế, chiến lược, tiềm năng quốc gia cũng như những vấn đề còn tồn tại, thách thức cho sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Chương trình do Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp cùng VnExpress và Hội đồng tư vấn du lịch TAB tổ chức.

Nguồn: vnexpress.net