[Thông báo] Vietjet Air giảm tần suất một số đường bay trong mùa dịch Covid-19

Vietjet Air thông báo GIẢM TẦN SUẤT MỘT SỐ ĐƯỜNG BAY TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH COVID-19 như sau:

PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ: được hỗ trợ chuyển chuyến hoặc hoàn/ hoàn bảo lưu vé theo chính sách áp dụng hiện hành.

Trân trọng!