Thông báo phát hành Hóa đơn điện tử – 2017

Căn cứ theo:

  • Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006
  • Luật Kế toán ngày 17/06/2003 và các văn bản hướng dẫn
  • Thông tư số 32/2011/TT-BTC (gọi tắt: Thông tư 32) hướng dẫn chi tiết v/v phát hành Hóa đơn Điện tử (HĐĐT)

Công ty Cổ phần ATADI (MST: 0312213973, đăng ký tại Chi cục thuế Quận 12) đã tiến hành thủ tục phát hành Hóa đơn điện tử gửi Chi cục thuế Quận 12 theo Quyết định số 02/2017/QĐ-ATADI với số công văn đến 1575, ngày 04/07/2017. Chi cục thuế đã tiếp nhận và cập nhật (xem thông tin chi tiết bên dưới).

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần ATADI xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng, kể từ ngày 20/07/2017, chúng tôi sẽ áp dụng hình thức phát hành Hóa đơn điện tử. Các loại hình hóa đơn giấy chỉ được phát hành theo hướng dẫn của Thông tư 32. Chúng tôi rất khuyến khích khách hàng sử dụng hình thức hóa đơn điện tử theo đúng tinh thần củaThông tư 32. Để thuận tiện cho quý khách hàng trong việc tìm hiểu tính pháp lý của Hóa đơn điện tử do ATADI phát hành, chúng tôi xin đính kèm: Có thể bạn muốn biết:

  1. Quyết định số 02/2017/QĐ-ATADI phát hành hóa đơn của Công ty Cổ phần ATADI gửi Chi cục Thuế Quận 12 và số Công văn đến
  2. Nội dung cập nhật trên website Tổng cục Thuế
  3. Thông báo Mẫu hóa đơn gửi Chi cục Thuế Quận 12: Mẫu số: 01GTKT0/001, Ký hiệu: AT/17E
  4. Mẫu hóa đơn ký hiệu AT/17E đã đăng ký
  5. Mẫu hóa đơn ký hiệu AT/17E trong trường hợp cần chuyển đổi sang hóa đơn giấy
  6. Thông tư 32 (toàn văn). Tải về tại đây
  7. Trả lời của chi cục thuế tới doanh nghiệp về việc Hủy hoặc điều chỉnh hóa đơn điện tử đã phát hành

Để kiểm tra tính hợp lệ của HĐĐT do ATADI phát hành, quý khách có thể sử dụng: (i) trên website của Tổng cục thuế ; (ii) trên website tra cứu của nhà cung cấp phần mềm HĐĐT. Trong khi cách thứ nhất giúp tra cứu thông tin đăng ký Hóa đơn bao gồm Mẫu và Ký hiệu, còn cách thứ hai giúp bạn tra cứu chi tiết nội dung của HĐĐT. Xem chi tiết hướng dẫn tra cứu HĐĐT

Trân trọng kính báo!

Quyết định 02/2017/QĐ-ATADI gửi Chi cục thuế Quận 12, Tp. HCM v/v phát hành Hóa đơn điện tử
Quyết định 02/2017/QĐ-ATADI gửi Chi cục thuế Quận 12, Tp. HCM v/v phát hành Hóa đơn điện tử. Trang 1
Quyết định 02/2017/QĐ-ATADI gửi Chi cục thuế Quận 12, Tp. HCM v/v phát hành Hóa đơn điện tử
Quyết định 02/2017/QĐ-ATADI gửi Chi cục thuế Quận 12, Tp. HCM v/v phát hành Hóa đơn điện tử. Trang 2
Nội dung cập nhật trên website tổng cục thuế
Nội dung cập nhật trên website tổng cục thuế
Thông báo tới Chi cục thuế Quận 12 về Mẫu hóa đơn AT/17E
Thông báo tới Chi cục thuế Quận 12 về Mẫu hóa đơn AT/17E
Mẫu Hóa đơn điện tử ký hiệu AT/17E đã đăng ký với Chi cục thuế Quận 12, Tp. HCM
Mẫu Hóa đơn điện tử ký hiệu AT/17E đã đăng ký với Chi cục thuế Quận 12, Tp. HCM
Mẫu Hóa đơn điện tử ký hiệu AT/17E trong trường hợp cần chuyển đổi sang hóa đơn giấy
Mẫu Hóa đơn điện tử ký hiệu AT/17E trong trường hợp cần chuyển đổi sang hóa đơn giấy

 

Trả lời Chi cục thuế về việc xử lý hóa đơn điện tử bị sai thông tin
Trả lời Chi cục thuế về việc xử lý hóa đơn điện tử bị sai thông tin

 

Xem thêm: Hướng dẫn về Hoá đơn điện tử (HĐĐT) của Công ty Cổ phần ATADI