So sánh hàng không Việt Nam và Thái Lan

Hàng không Thái Lan có lượng máy bay thương mại gấp đôi Việt Nam, đồng thời số đường bay quốc tế nhiều gấp 3.