Mẹo gói đồ gọn nhẹ và giấu tiền khi du lịch

Quần áo và tất cuộn chung cho vào túi của từng ngày, còn tiền được chia ra cất ở nhiều chỗ như lót giày, trong hộp thuốc hoặc hộp bánh.

Nguồn: vnexpress.net