Jetstar Pacific điều chỉnh phí hành lý mua tại cửa lên tàu bay

Jetstar Pacific điều chỉnh phí hành lý mua tại cửa lên tàu bay (BUFG) các chuyến bay Quốc Nội, cụ thể như sau:

  1. Thời gian triển khai: Từ ngày 14/01/2020.
  2. Thay đổi phí hành lý trên các chuyến bay Quốc Nội của Jetstar Pacific (Đã bao gồm VAT):