* Phòng ban: Phòng Trang thiết bị bảo dưỡng và Nhà xưởng

* Địa điểm: Nhà Kỹ thuật, Sân bay Tân Sơn Nhất, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

* Báo cáo cho: Trưởng Xưởng phanh lốp

Nhiệm vụ: 

Thực hiện bảo dưỡng bánh xe như: tháo, lắp, tẩy rửa, kiểm tra, đánh giá hư hỏng và sửa chữa theo quy định và hướng dẫn của Tài liệu Bảo dưỡng thiết bị – Component Maintenance Manuals (CMMs).

Báo cáo cho Kiểm tra viên về các khuyết tật cần phải sửa theo quy trình của
xưởng.

Thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị trong xưởng và vệ sinh nhà xưởng.

Nhận vật tư phục vụ bảo dưỡng bánh xe.

Tuân thủ mọi tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật và quy trình làm việc trong xưởng.

Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, và phòng chống cháy nổ trong xưởng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng

phòng/Trưởng xưởng.

* Quan hệ trong công việc 

Các quan hệ trong tổ chức: Phòng Bảo dưỡng, ĐBCL kỹ thuật, Kỹ thuật, Cung ứng vật tư.

Các quan hệ ngoài tổ chức: Liên hệ với các đơn vị bên ngoài khi được yêu cầu.

Yêu cầu công việc
* Phẩm chất cá nhân 

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

Chủ động giải quyết và hoàn thành công việc.

Độ chính xác và tin cậy cao.

Có quan tâm đến hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị.

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình.