Điều chỉnh mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất giảm được 10.000 tỷ đồng

Khi triển khai quy hoạch chi tiết mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị tư vấn trong nước (ADCC) đề xuất phương án với chi phí thấp hơn tư vấn Pháp.

Nguồn: vnexpress.net