3 phương án vốn sửa đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Sử dụng vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp và nguồn thu từ khai thác khu bay là các phương án được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất.

Bộ Giao thông Vận tải tuần trước đã đề xuất Chính phủ 3 phương án bố trí vốn đầu tư, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn của sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, gồm sử dụng vốn đầu tư công, sử dụng vốn của Tổng công ty cảng hàng không (ACV) và sử dụng nguồn thu từ khai thác khu bay do ACV quản lý.

Với phương án đầu tư công, Bộ đề xuất Thủ tướng bố trí kế hoạch vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2016-2020 khoảng 950 tỷ đồng. Phần còn lại là vốn trung hạn 2021-2025 khoảng 3.202 tỷ đồng.

Trường hợp sử dụng nguồn vốn của ACV, Bộ trình Thủ tướng xem xét phương án giao đơn vị này quản lý, khai thác tài sản khu bay theo hình thức tăng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (ACV là doanh nghiệp do nhà nước giữ cổ phần chi phối).

Một điểm lún vỡ trên mặt đường băng sân bay Nội Bài. Ảnh: Anh Duy.

Một điểm lún vỡ trên mặt đường băng sân bay Nội Bài. Ảnh: Anh Duy.

Nếu Thủ tướng không chấp thuận điều chuyển tài sản khu bay từ Bộ Giao thông Vận tải sang ACV theo hình thức tăng vốn nhà nước, khi đó phần vốn đầu tư sửa chữa khu bay sẽ được Nhà nước hoàn trả cho ACV từ nguồn thu khai thác tài sản khu bay những năm tiếp theo hoặc theo phương án được Thủ tướng phê duyệt.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không, nếu phương án nguồn vốn được phê duyệt đầu tháng 1/2020, thì việc sửa chữa sẽ được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay. Việc sửa chữa đường băng Nội Bài mất khoảng 26 tháng và Tân Sơn Nhất là 23 tháng từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành.

Tại Tân Sơn Nhất, chủ đầu tư cần 6 tháng thiết kế, chọn nhà thầu, xin cấp phép xây dựng và 16 tháng thi công. Trong đó, đường cất/hạ cánh 25R/07L, các đường lăn tiếp giáp và xây dựng các đường lăn chờ phía bắc thi công trong 4 tháng mùa thấp điểm (tháng 8 đến 12). Đường lăn thoát nhanh giữa hai đường cất/hạ cánh và đường lăn song song phía nam thi công trong 16 tháng.

Tại Nội Bài, ngoài 6 tháng cho phần thiết kế và thủ tục tương tự Tân Sơn Nhất, thì việc thi công cần 19 tháng. Trong đó, đường cất/hạ cánh 1B và các đường lăn tiếp giáp sẽ thi công trong 4 tháng thấp điểm.

Từ năm 2017, chỉ số mặt đường băng 25R/07L tại Tân Sơn Nhất là 48 – mức độ xấu. Theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), chỉ số 40-55 là cần phải cải tạo, nâng cấp. Đường băng 1B (11R/29L) tại Nội Bài cũng thường xuyên bị bong bật, vỡ nứt…

Tuy nhiên, khu bay do Bộ Giao thông Vận tải quản lý và chịu trách nhiệm đầu tư sửa chữa song thiếu vốn ngân sách. Hai năm qua, ACV không có thẩm quyền sửa chữa lớn mà chỉ được sửa chữa nhỏ để đảm bảo an toàn theo nguyên tắc “hỏng đâu sửa đó”.

Nguồn: vnexpress.net