Công văn Vietnam Airlines ban hành tháng 3/2020

Vietnam Airlines vừa ban hành các công văn dưới đây, Quý khách hàng vui lòng lưu ý nắm thông tin để thuận tiện cho việc đi lại trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trong đó, có 2 nội dung quan trọng ATADI muốn lưu ý đến bạn:

  • Thay đổi nguyên tắc xử lý khi Hãng thay đổi lịch bay (Công văn số 541)
  • Thay đổi về thời gian hoàn tiền đối với việc hoàn vé không tự nguyện (Công văn số 546)

1. Công văn số 541

2. Công văn số 543

3. Công văn số 544

4. Công văn số 545

5. Công văn số 546