Điều kiện vé Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific

Tóm tắt Điều kiện vé Vietnam Airlines:

Loại vé Vé Thương Gia Vé Phổ thông linh hoạt (M) Vé Tiết kiệm linh hoạt (K,L,Q,N) Vé Tiết kiệm (R) Vé Siêu tiết kiệm
Thay đổi đặt chỗ: Miễn phí Miễn phí (giai đoạn Tết Nguyên Đán thu phí 600.000đ) Áp dụng thu phí (trước ngày khởi hành 300.000đ; từ ngày khởi hành 600.000đ) Áp dụng, thu phí (trước ngày khởi hành 300.000đ; từ ngày khởi hành 600.000đ) Áp dụng, thu phí 600.000đ;​Từ ngày khởi hành: không áp dụng
Hoàn vé Áp dụng, thu phí (300.000đ; giai đoạn Tết nguyên đán 600.000đ) Thu phí (300.000đ; giai đoạn Tết nguyên đán 600.000đ) Áp dụng, thu phí (trước ngày khởi hành 300.000đ; từ ngày khởi hành: 600.000đ) Áp dụng, thu phí (trước ngày khởi hành 300.000đ; từ ngày khởi hành 600.000đ) Không áp dụng
Đổi hành trình  Áp dụng, thu phí (300.000đ; giai đoạn Tết nguyên đán 600.000đ) Thu phí (300.000đ; giai đoạn Tết nguyên đán 600.000đ) Áp dụng, thu phí (trước ngày khởi hành 300.000đ; từ ngày khởi hành: 600.000đ) Áp dụng, thu phí (trước ngày khởi hành 300.000đ; từ ngày khởi hành 600.000đ) Không áp dụng
Điều kiện thay đổi Trong vòng 12 tháng Trong vòng 12 tháng Trong vòng 12 tháng Trong vòng 12 tháng Trước ngày khởi hành

Xem chi tiết điều kiện giá vé Vietnam Airlines

Tóm tắt điều kiện vé VietJet Air:

Loại vé Skyboss Eco Promo
Thay đổi tên hành khách Đổi tên cho cả hành trình​Miễn phí thay đổi Đổi tên cho cả hành trìnhThu phí thay đổi  Không áp dụng
Thay đổi chuyến bay Miễn phí thay đổi​ và thu chênh lệch giá vé (nếu có) Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé (nếu có) Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé (nếu có)
Thay đổi ngày bay Miễn phí thay đổi Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé (nếu có) Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé (nếu có)
Thay đổi hành trình Miễn phí thay đổi  Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé (nếu có) Thu phí thay đổi & chênh lệch giá vé (nếu có)
Điều kiện thay đổi  Đến 48h sau giờ khởi hành Trước giờ khởi hành 3h Trước giờ khởi hành 3h
Bảo lưu vé Bảo lưu giá trị trong vòng 90 ngày Không áp dụng Không áp dụng ​​
Hoàn vé  Không được phép Không áp dụng  Không áp dụng ​​
Hành lý xách tay 07 Kg 07 Kg 07 Kg
Hành lý ký gửi 30 Kg Phải mua thêm Phải mua thêm

Xem chi tiết điều kiện giá vé Vietjet Air

Tóm tắt điều kiện vé Jetstar:

Loại vé Vé Starter Vé Starter Plus Vé Starter Max
Thay đổi đặt chỗ Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé Miễn phí thay đổi, thu chênh lệch giá vé Miễn phí thay đổi, thu chênh lệch giá vé
Đổi tên Ap dụng trước khi bay chặng đầu tiên, thu phí & chênh lệch giá Áp dụng trước khi bay chặng đầu tiên, miễn phí thay đổi, thu chênh lệch giá Áp dụng trước khi bay chặng đầu tiên, miễn phí thay đổi (trừ giai đoạn Tết Nguyên Đán), thu chênh lệch giá
Điều kiện thay đổi Trước giờ mở quầy làm thủ tục Trước giờ mở quầy làm thủ tục Trước giờ mở quầy làm thủ tục
Đổi hành trình Không áp dụng Không áp dụng Miễn phí, thu chênh lệch giá vé
Hoàn vé Không áp dụng Không áp dụng Áp dụng nếu vé gốc là Starter Max. Thu phí hoàn vé

Xem chi tiết điều kiện vé JetStar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *