Vietjet Air mở bán dịch vụ hành lý quá khổ trọng lượng 20kg và 30kg

Vietjet Air mở bán dịch vụ hành lý quá khổ trọng lượng 20kg và 30kg

Vietjet Air mở bán dịch vụ hành lý quá khổ trọng lượng 20kg và 30kg.

  • Hành lý quá khổ: là hành lý ký gửi (HLKG) có chiều dài 1 cạnh bất kỳ lớn hơn 119cm và tối đa 200cm (bao gồm cả bao bì), 2 cạnh còn lại không vượt quá 119cm x 81cm, trong lượng kiện Hành lý quá khổ không vượt quá 32kg.
  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 20/01/2020

PHÍ HÀNH LÝ QUÁ KHỔ

1. Đặt mua trước 3 tiếng so với giờ khởi hành:

Được mua trước 01 gói HLKG thông thường từ 15kg – 40kg HOẶC 01 gói HLKG quá khổ từ 20kg – 30kg

Mức phí áp dụng: Phí HLKG quá khổ = Phí HLKG thông thường + Phí dịch vụ HLKG quá khổ

Chuyến bay HLKG quá khổ 20kg HLKG quá khổ 30kg
Nội Địa 375,000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

535,000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

Quốc Tế Phí HLKG 20kg + 400.000 VNĐ Phí HLKG 30kg + 400.000 VNĐ

2. Đặt mua trong vòng 3 tiếng so với giờ khởi hành (tại sân bay):

Áp dụng phí HLKG như hiện hành + Phí dịch vụ cho HLKG quá khổ

  • Phí dịch vụ quá khổ Nội địa: 300.000 VND
  • Phí dịch vụ quá khổ Quốc tế: 600.000 VND

Tối đa mỗi hành khách được ký gửi 02 kiện quá khổ/chặng bay và có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo thực tế khai thác tại sân bay

Ví dụ cụ thể: Hành khách bay Sài Gòn (SGN) – Hà Nội (HAN)

1. Khách đã có 1 gói HLKG 30kg mua trước, ra sân bay phát sinh thêm 1 bộ golf 15kg.

Phí gói HLKG phát sinh tại sân bay: 15kg x 44.000vnđ/kg + 300.000 phí dịch vụ quá khổ = 960.000 VNĐ

2. Khách chưa có HLKG mua trước, ra sân bay phát sinh bộ golf 15 kg.

Phí HLKG quá khổ áp dụng tại sân bay: 330.000VNĐ/gói 15kg + 300.000 phí dịch vụ quá khổ = 630.000 VNĐ